Ekseri

Dimenzije:UPOTREBA: koriste se u građevinarstvu i u proizvodnji paleta 

Ekser 2,2x50mm

Ekser 3,1x60mm

Ekser 3,1x70mm

Ekser 3,1x80mm

Ekser 3,1x90mm

Ekser 4,2x100mm

Ekser 4,2x120mm

Ekser 5,0x150mm

Ekser 6,0x180mm

Ekser 6,0x200mm

Koriste se u građevinarstvu i u proizvodnji paleta.

Ekseri za tegolu:
3,1x20mm
3,1x25mm