Paljena žica

Paljena žica (ili žarena žica) se proizvodi iz svetlovučene žice zagrevanjem u pećima u zaštitnoj atmosferi (bez kiseonika) na temperaturi od 680 - 700 C.
Tokom procesa žarenja menja se struktura materijala čelične žice i ona postaje meka i lako savitljiva a zatezna čvrstoća pada na 350 - 380 N/mm2.
Paljena žica ima veliku primenu kod raznih procesa vezivanja i pakovanja gde nije moguće primeniti druge materijale (plastika, kanap). Naročito je zastupljena u procesu proizvodnje u opekarskoj industriji i građevinarstvu.

 

Debljine:

  • Armiračka paljena žica 1,2mm
  • Tesarska paljena žica 3,1mm